วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคุณกุลศิริ เกรียงไกร (เลขาธิการ) คุณต่อพงศ์ เอื้อวงประยูร (รองประธาน)
และแพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง(รองเลขาธิการ) ร่วมมอบไอศครีม CREMO จำนวน 1,000 แท่ง
ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย บริษัท จอมธนา จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีคุณจักรพันธ์ ลิ้มปัสมานนท์ ซุปเปอร์ไวเซอร์ สาขา นครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนร่วมมอบ
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250