วันที่ 18 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,015 ราย โดยให้บริการ
วัคซีน AstraZeneca 321 ราย
วัคซีน Pfizer 694 ราย
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250