วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดเก็บดวงตา จากผู้บริจาคดวงตา หญิงไทยอายุ 67 ปี ครอบครัว ‘คงชนะ’ ประสงค์ทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคดวงตาแก่สภากาชาดไทย ในการนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน ในการมอบพวงหรีดเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญ ต่อผู้วายชนม์และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250