วันนี้ นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจเยี่ยม คปสอ.เมืองนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (10 มีค.65)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250