กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 3,560,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (วันที่ 21 มีนาคม 2565)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250