วันนี้ 24 มีค.65 นพ.เอกชัย ศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาตนเอง เพื่อวิชาชีพแพทย์ ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250