วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล โดย นพ.เอกชัย ศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น ๕ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (25-3-65)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250