วันนี้ 28 มีค.2565 กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยทีมอาจารย์และคณะจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มาตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 28-29 มีค.2565 นี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250