นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ที่มาตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีค.2565 ในกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (29-3-65)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250