กรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมประเมินผลการดำเนินการให้บริการ โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดเล็ก (Minimally Invasive Surgery :MIS)ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250