วันที่ 15 เมษายน 2565 นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ตึกอุบัติเหตุ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250