โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คณะลูกหลาน บริษัท นครรัตนศิลา จํากัด และ หจก.ชุติวรรณ ที่ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่ออุทิศให้ คุณพ่ออุ่ยตงหย่วน แซ่อุ่ย โดย พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วย

(21 เมย.65)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250