โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

และมูลนิธิเสรฐภักดี ที่ร่วมกันบริจาคเก้าอี้ปรับไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว มูลค่า
74,700 บาท ให้กับโรงพยาบาล รับมอบโดย พญ จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้
อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในวันที่ 22 เมย. 2565 จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้
ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250