ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมย.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน MEC. 2-3-4 และห้อง SKILL LAB โดยใช้ทีมวิทยากรอาจารย์แพทย์ จากแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250