วันนี้ 5 พค.2565 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ทำการเปิด "คลินิกผู้สูงอายุ" อย่างเป็นทางการแล้วของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250