โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับต้น และระดับกลางให้เป็นเป็นบริหารและผู้นำองค์กรสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม -11 กรกฎาคม 2565) พิธีเปิดการอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250