ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกๆ ท่าน ที่ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรสำหรับพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น จากการปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2565 โดยนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันนี้ 10 พค.2565

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250