โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณสุคนธ์ สันติวรกุล ที่มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่ือสบทบทุนจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล รับมอบโดยคุณธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก วันนี้ 23 พค.2565

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250