ขอขอบพระคุณ คุณกมลพรรณ์ เนียมก้องกิจสุข และคณะ มอบเครื่องกรองน้ำระบบRO 2เครื่อง รวมมูลค่า 52,000 บาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล เป็นตัวแทนรับมอบ จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250