วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด มอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2แบบรวดเร็ว(CerTest SARS-Cov-2 Ag-Nasal Sample-Self Test)จำนวน 5,000 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 575,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและประชาชน 
 
 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล