พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนาบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ อบต.ท่าเรือในวันนี้ 27 กค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.และในวันพรุ่งนี้ วันที่ 28 กค.2565 ให้บริการ ณ เทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมกิจกรรมในการให้บริการครั้งนี้ด้วย

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล