วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วย นายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565

โดยมี นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล