วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รับการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation ครั้งที่ 4 การเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป เพื่อต่ออายุการับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมออนไลน (Adjust Survey : RAJS)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล