วันนี้ 19 สค.65 พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก กล่าวรายงานโดย ทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์ หน่วยงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 9 อาคารเแลิมพระบารมี

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล