วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต" วิทยากรโดย นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และ พว.ประจวบ ประวัติ พยาบาลวิชาชีพ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวเตรียมพร้อม ทันต่อสถานการณ์ของการเกิดโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล