นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศูนย์ส่องกล้อง และหน่วยจัดเก็บรายได้ ของโรงพยาบาล นำมาประยุกต์เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน วันที่ 9 กันยายน 2565

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล