วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Moving Forward Togerther, Achieving Patient Safety Goal in Vascular and Skin Care" เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ โดยมี นางสาวจรรวมล แพ่งโยธา รองหัวหน้าพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล