วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" (แผ่นดินไทย ไร้สโตรก : Stroke Aware & Alert) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป กิจกรรม ประกอบด้วยสาธิตการออกกำลังกาย การคัดกรอง ให้คำแนะนำการบริโภคอาหาร การให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ณ ลานชั้น G อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล