กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รพท./รพช. รพ.สต.เครือข่าย เพื่อสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบุคลากรเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่องในพื้นที่
- โรงพยาบาลท่าศาลา (13 มกราคม 2566)
- รพ.สต.พื้นที่อ.เชียรใหญ่ (17 มกราคม 2566)
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล