วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนศรีสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ดังนี้
- นางเสาวรส จันทมาศ ได้รับรางวัล “บุคคลภายนอกที่ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนตามพันธกิจของวิทยาลัย : ด้านวิชาการ
- นางนลินี พวงมาลา ได้รับรางวัล “ครูพี่เลี้ยงดีเด่น”
- นางสาวสุภาพร รามณี ได้รับรางวัล “ครูพี่เลี้ยงดีเด่น”
- นางสาวจตุพร เพิ่มพรสกุล ได้รับรางวัล “ครูพี่เลี้ยงดีเด่น”
- นางสาวธนัชชา หนูเอียด ได้รับรางวัล “ครูพี่เลี้ยงดีเด่น”
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล