วันนี้ พญ.สุภิยา โออุไร และทีมงานได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์พยาบาล จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาศึกษาดูงานศูนย์เด็กเล็กบ้านเด็ก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ในด้านระบบการจัดการ แนวทางการทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมรังสีรักษา อาคารสหไทยรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (20-1-66)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล