วันที่ 20 มกราคม 2566 นายแพทย์มหาดไทย ไชยโกวิท แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมให้ความรู้สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม "โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ที่บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล