วันที่ 23 มกราคม 2566 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สสจ.นครศรีฯ สสอ.เมืองฯ รพ.สต.บางกระบือ รพ.สต.ปากนคร และอบต.ท่าไร่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแล พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่เครือข่าย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล