วันที่ 26 มกราคม 2566 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 11 "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Trauma Resuscitation" เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการประเมินอาการ เฝ้าระวัง และให้การดูแลการบาดเจ็บอย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักมาตรฐานสากล ให้เกิดความปลอดภัยต่อภาวะสุขภาพของผู้บาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11อย่างเท่าเทียม ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล