โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินการปฏิบัติงานด้าน IPC ตามกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานงานป้องกันการติดเชื้อในระดับโรงพยาบาลศูนย์ จาก สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่ 11 (สคร. 11) วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โดยมี นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล