วันที่ 22 มีนาคม 2566 บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 19 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 33 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 19 พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแพทย์รุ่นพี่ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล