กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Full ACLS Provider Course สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินโดย พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้องเรียน MEC โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (23-3-66)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล