วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ คณะตรวจราชการกระทรวงและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงานประกอบด้วย นพ.สสจ. ผู้อำนวยการรพศ./รพท./รพช./สสอ. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล