โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยผ่านทาง คุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์ุ (โกเด๊ะ) จำนวนเงิน 8,110,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยมี นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ(24 มีนาคม 2566) ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล