วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้รับมอบต้นอ่อนพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล