วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มหาราชอภิวัฒน์ 70 ปี สู่ความเป็นเลิศ" เปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ/วิจัย/CQ/นวัตกรรมในหน่วยงาน ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำผลงานวิจัยมาพัฒนางานในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล