วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider course of Pediatric Advance Life Support (PALS) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประกันคุณภาพบิรการด้านความปลอดภัย การช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลและเครือข่าย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์ และผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี และคณะ ณ ห้องประชุมอาคารอายุรกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล