วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วย นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การเงินและนโยบาย EMS โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาชัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล