วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์การเงิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และการใช้ระบบ AOC รถโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล