วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางเสาวรส จันทมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและทีมบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก ในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล