วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการอัลตราซาวด์ทางสูติกรรม โดยมีเป้าหมาย "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย" ทีมวิทยากรโดย สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้เข้าประชุมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย แพทย์ในรพศ. รพท./รพช. และแพทย์จบใหม่ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล