โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กราบขอบพระคุณ บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ในนามคุณจิตติยา ชุตินันทกุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการอุทิศกุศลผลบุญให้กับ คุณแม่บ้วย แซ่เลี้ยว ณ วัดเสาธงทอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (30-5-66)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล