วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์เนื่องในโอกาสดังกล่าว จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเครือข่าย ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ โดย นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางไรนา รัตนพฤกษ์ขจร หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ภายในงานมีบูธนิทรรศการสุขภาพ จากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ ณ บริเวณชั้น G อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล