วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 (ฺBasic Hellicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) เขตสุขภาพที่ 11

และในโอกาสนี้ นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 11 ในนามคณะทำงานร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม ณ สนามบินบ้านชะเอียด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล