วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ 
- คณะผู้แทนกองทุนการศึกษา คุณครูสุย จารุสิริรังษี มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 100,000 บาท 
- คุณไตรรงค์ สมเชื้อ และคณะ จำนวน 36,500 บาท
- ตุณณรงค์ แก้วเฉย และคณะ จำนวน 7,040 บาท
- คุณพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี และคณะ 6,000 บาท
โดยมี นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงพยาบาลจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250